Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prošli petak, 19.studenog 2021. u sklopu mjesečnih aktivnosti Europe Directa Dubrovačko-neretvanske županije održan je „Social Erasmus“ u organizaciji Erasmus student network Dubrovnik. U aktivnosti su sudjelovali dubrovački srednjoškolci te studenti iz inozemstva koji su u Dubrovniku na razmjeni studenata. Tema ovog druženja i događaja bila je Europska socijalna politika, odnosno pravo na čist zrak te utjecaj plastike na okoliš. Ovom prilikom mladi su upoznati i s Strategijom EU-a za plastiku, koja nastoji promijeniti način na koji se plastični proizvodi osmišljavaju, proizvode, upotrebljavaju i recikliraju u EU-u. Jedan od ciljeva aktivnosti je i osvijestiti i potaknuti društvo, a posebno mlade da svjesno doprinose zaštiti okoliša u svojoj društvenoj zajednici. „Social Erasmus“ se priključio i akciji čišćenja na otoku Koločepu, a mladi su izrazili zadovoljstvo svojim sudjelovanjem u akciji i još jednom pokazali kako uz malo truda i dobre volje, svi mi možemo napraviti promjenu u našem okruženju i potaknuti druge da nam se pridruže.
ESN Dubrovnik je kroz aktivnosti programa „Social Erasmus“ upoznao studente na razmjeni s dubrovačkim srednjoškolcima s kojima su razmijenili iskustva. Aktivnost je to koja se provodi u sklopu EUROPE DIRECT-a Dubrovačko-neretvanske županije s čijim su se radom upoznali mladi volonteri ove akcije, kao i s nadolazećim aktivnostima.