Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Završna konferencija projekta SeCure održala se prošli tjedan u Padovi, u regionalnom muzeju melioracije Ca’ Vendramin na kojoj su sudjelovali i predstavnici Regionalne agencije DUNEA.

Hrvatski i talijanski partneri ovom su prilikom predstavili aktivnosti i rezultate koji su se proveli na području delte Neretve i na području delte rijeke Po od 2019. do 2023. Projekt SeCure nalazi se u klasteru „Prilagodba klimatskim promjenama” te je nastavak projekta MoST čiji je cilj bio praćenje prodora morske vode u priobalnim vodonosnicima i testiranje pilot projekata za ublažavanje prodora slane vode u pilot područjima Italije i Hrvatske (dolina rijeke Neretve).

Cilj projekta SeCure je informiranje i podizanje svijesti o kontaminaciji poljoprivrednih površina slanom vodom kao i educiranje zainteresirane javnosti o novim učinkovitim pristupima u minimiziranju negativnih posljedica tog fenomena.

Prezentirane aktivnosti usko su vezane za praćenje i analize mehanizama intruzije slane vode, ublažavanje slanosti plitkog vodonosnika kroz punjenje s podzemnim odvodima, te uvide o kretanju slanog klina pod utjecajem sušnih razdoblja iz numeričkih i fizičkih eksperimenata.

Također, predstavljen je i završni video projekta SeCure gdje su predstavnici svih projektnih partnera ukratko objasnili svoju ulogu. Konferenciju je zatvorio zamjenik direktora Uprave za melioracije delta rijeke Po Rodolpho Laurenti koji je dao opći pregled teritorija i zanimljiva rješenja koja su neke države primijenile kako bi smanjili prodor slane vode na poljoprivredne površine. Nakon konferencije projektni konzorcij je posjetio pumpne stanice i natapne kanal na području delte rijeke Po.

Uz Regionalnu agenciju DUNEA i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u projektu sudjeluju partneri iz Italije: Sveučilište u Padovi, Nacionalno vijeće za istraživanja (CNR) i Regija Veneto te iz Hrvatske: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu kao i Hrvatske vode. Projekt je vrijedan 600.000,00 eura i ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy – Croatia uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto. Proračun Regionalne agencije DUNEA iznosi 57.142,86 eura.