Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nakon uspjeha EU projekta SeaClear, kroz koji je razvijen prvi autonomni robotski sustav dizajniran za traženje, identifikaciju i prikupljanje otpada na morskom dnu, konzorcij europskih istraživača razvit će robote za prikupljanje otpada s površine i iz dubljih područja Sredozemlja. U novom projektu sudjeluje i Regionalna agencija DUNEA i Sveučilište u Dubrovniku kao jedini hrvatski partneri.

Timovi odgovorni za projekt HORIZON EUROPE SeaClear objavili su da su proširili svoj konzorcij i dobili sredstva za početak daljnjeg rada na daljnjem razvoju robotskog sustava i holističkom rješavanju problema morskog otpada kroz projekt: SeaClear2.0 – Sanacija morskog otpada u Sredozemlju: Robotska i participativna rješenja. Novi, poboljšani sustav demonstrirat će se na raznim lokacijama diljem Mediterana, među kojima je i područje Dubrovačko-neretvanske županije. Osim toga, projekt će financirati pet potprojekata za verifikaciju dijelova sustava i pristupa u drugim regijama mediteranskog bazena.

SeaClear 2.0, kao i njegov prethodnik, pokušava koristiti robote za borbu protiv jednog od najozbiljnijih ekoloških problema na svijetu: otpada u moru. Nova inicijativa koju financira EU će pokrenuti flotu pametnih robota za prepoznavanje i uklanjanje morskog otpada, nadovezujući se na uspjeh projekta SeaClear. Sustav koristi kombinaciju zračnih dronova, podvodnih rovera, autonomnih površinskih brodova i prilagođenih robotskih hvataljki te koristeći umjetnu inteligenciju, roboti mogu samostalno identificirati, locirati i skupljati otpad. Partneri imaju za cilj značajno proširiti mogućnosti sustava SeaClear koji već prolazi testove s odličnim ocjenama.

Kroz projekt SeaClear 2.0 bit će razvijena pametna, upravljiva grabilica koja može pokupiti veći otpad, poput guma, bicikala ili cijevi. S gotovo pola milijarde tona plastike koja svake godine ulazi u europska mora, tehnološka rješenja za prepoznavanje i uklanjanje otpada moraju biti povezana s društvenim intervencijama kako bi se spriječilo i smanjilo stvaranje i ispuštanje otpada od strane građana. Tako će SeaClear 2.0 osnažiti i aktivirati građane kroz brojne aktivnosti, uključujući gamificiranu aplikaciju za prijavu lociranog otpada, akcije čišćenje, izložbe, natjecanja i razne umjetničke instalacije za senzibilizaciju javnosti. Partnerski tim će također predložiti bolja rješenja za razvrstavanje i recikliranje, uz konkretne prijedloge za unaprjeđenje postojećih legislativa.

Projekt SeaClear2.0 započet će 1. siječnja 2023. i trajat će četiri godine. Financiran je iz programa Europske unije HORIZON EUROPE s ukupnim proračunom projekta od 9.086.305,00 €, od čega 7.971.863,50 € financira EU. Za Dubrovačko-neretvansku županiju, EU sufinanciranje dolazi u stopostotnom iznosu.

Partnerski konzorcij se sastoji od 13 partnera iz 9 zemalja, s kombinacijom stručnosti u javnom angažmanu, kreiranju politika, robotskoj percepciji i kontroli, umjetnoj inteligenciji, pomorskoj i ronilačkoj tehnologiji i operacijama te razvrstavanju i recikliranju smeća: Tehnološko sveučilište Delft ( Nizozemska, koordinator projekta), Regionalna agencija DUNEA (Hrvatska), Fraunhofer (Njemačka), Hamburška lučka uprava (Njemačka), Isotech (Cipar), M.Danchor (Izrael), Subsea Tech (Francuska), Técnicas y Obras Subacuáticas (TECNOSUB) (Španjolska), Technische Universitaet Muenchen (Njemačka), Sveučilište u Dubrovniku (Hrvatska), Tehničko sveučilište Cluj-Napoca (Rumunjska), Veolia (Francuska) i Venice Lagoon Plastic Free (Italija).