Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19.

Mjerom je predviđena pomoć ribarima, uzgajivačima i prerađivačima u sektoru ribarstva, za što je osigurano 50 milijuna kuna iz Državnog proračuna. Zahtjev za odobrenjem potpore je poslan na notifikaciju Europskoj komisiji, a prethodno je usklađen s paketom mjera Vlade Republike Hrvatske. Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore u ribarstvu s ciljem pomoći za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru ribarstva, u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19.

Potpora podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture, uključujući podsektore gospodarskog ribolova na moru, slatkovodne akvakulture i marikulture te prerade proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem ublažavanja gospodarskih i socijalnih negativnih učinaka na sektor ribarstva i akvakulture te financijski pomoglo ovome sektoru, prvenstveno u smislu osiguravanja likvidnosti za daljnje poslovanje.

Korisnici potpore mogu biti ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru, nositelji dozvole za akvakulturu te subjekti koji obavljaju preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima na području poslovanja s hranom. Nadalje, za ostvarivanje potpore korisnik mora imati zabilježen pad prihoda u 2021. godini u odnosu na 2018. i/ili 2019. godinu radi COVID-19 ili pogođenost pandemijom na neki drugi način, a koji je uzrokovao poteškoće ili nemogućnost poslovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 18. ožujka 2022. te je dostupno na službenom portalu e-Savjetovanja.