Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kako bi dodatno ojačao odgovor na hitne situacije, EU razvija vlastite pričuve za skloništa koje se mogu rasporediti u kontekstu kriza ili katastrofa koje preopterećuju nacionalne kapacitete za odgovor. Europska unija  je Hrvatskoj, Poljskoj, Sloveniji, Španjolskoj, Švedskoj i Turskoj dodijelila 116,6 milijuna eura za nabavu i smještaj novih pričuvnih skloništa u okviru sustava rescEU koja mogu primiti tisuće ljudi.

Te pričuve sastojat će se od visokokvalitetnih jedinica skloništa za hitne slučajeve kao što su lagane montažne strukture, spremnici za plosnate pakete i šatori za hitne slučajeve. Smještajne jedinice dopunit će se drugim objektima kao što su tuševi i WC-i, industrijske kuhinje, praonice i zajedničke površine, pri čemu će se posebna pozornost posvetiti sigurnim prostorima za djecu i najranjivije. Pričuve su razvijene kako bi se osigurao visok stupanj udobnosti u kriznim situacijama, uz istodobno osiguravanje brzog raspoređivanja. Osim toga, 20 % jedinica i zajedničkih prostora projektirano je za osobe s poteškoćama u kretanju ili invaliditetom kako bi se osigurala pristupačnost za sve.

Rezerve imaju manji utjecaji na okoliš u svim fazama projekta. To je slučaj u proizvodnom procesu (smanjenje otpada, smanjenje prijevoza sastavnim dijelovima proizvedenima u Europi i odabir recikliranih ili ponovno upotrebljivih materijala) i postavljanje (s inovativnim dizajnom kojim se smanjuje količina tereta i uz geografsku podjelu kojom će se udaljenosti prijevoza svesti na najmanju moguću mjeru). Ekološki aspekti također se uzimaju u obzir kad je riječ o upotrebi smještajnih jedinica (sa sustavima za pročišćavanje vode i atmosferskim pokrovom kako bi se smanjila potrošnja vode u bocama, solarnih ploča te s učinkovitim generatorima u slučaju da električna energija nije dostupna kako i postrojenjima za recikliranje).