Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija je u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu predložila nacrt plana prema kojem bi Europa postala neovisna o ruskim fosilnim gorivima znatno prije 2030., počevši od plina. U tom se planu navodi i niz mjera za odgovor na sve veće cijene energije u Europi i za obnovu zaliha plina za sljedeću zimu. Europa se već nekoliko mjeseci suočava s rastućim cijenama energije, a aktualna nesigurnost opskrbe samo pogoršava taj problem.

Uz REPowerEU nastojat će se diversificirati opskrba plinom i ubrzati uvođenje plinova iz obnovljivih izvora u proizvodnji toplinske i električne energije. Time se potražnja EU-a za ruskim plinom može smanjiti za dvije trećine prije kraja godine. Budući da cijene energije strelovito rastu, Komisija će razmotriti sve moguće opcije za hitne mjere kojima bi se ograničilo prelijevanje cijena plina na cijene električne energije, primjerice privremena ograničenja cijena.

Procijenit će se i mogućnosti za optimizaciju modela tržišta električne energije uzimajući u obzir završno izvješće Agencije EU-a za suradnju energetskih regulatora (ACER) i druge doprinose o koristima i nedostacima alternativnih mehanizama određivanja cijena kako bi električna energija ostala cjenovno pristupačna, bez narušavanja opskrbe i daljnjih ulaganja u zelenu tranziciju.

Za više informacija :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_22_1511