Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija 8. studenog je odlučila registrirati četiri nove europske građanske inicijative: „EU Live Bus Stop Info”, „Povjerenje i sloboda”, „Postajem Europljanin: europska građanska inicijativa za povezivanje nacionalnog i europskog građanstva” i „Stvaranje Europskog tijela za okoliš”.

Organizatori inicijative „EU Live Bus Stop Info” pozivaju na postavljanje QR kodova na autobusne postaje u državama članicama kako bi se putnicima omogućio pristup informacijama u stvarnom vremenu o rasporedu vožnje, rutama, kašnjenjima i obavijestima. Inicijativom se nastoji pridonijeti zelenijim gradovima poticanjem autobusnog prijevoza, smanjenjem prometnih zagušenja i emisija.

Inicijativom „Povjerenje i sloboda” poziva se na donošenje mjera u pogledu informiranog pristanka, ljudskog dostojanstva, slobode i tjelesne autonomije. Konkretno, inicijativa se odnosi na pravo na donošenje utemeljenih odluka o zdravstvenoj skrbi i mogućnostima liječenja, slobodnom pristanku i poboljšanom pristupu informacijama. Organizatori inicijative zahtijevaju i donošenje mjera za povećanje transparentnosti i lakši pristup informacijama o postupcima donošenja odluka u Uniji.

„Postajem Europljanin: europska građanska inicijativa za povezivanje nacionalnog i europskog građanstva” ima za cilj uvesti pravo na obrazovanje o europskom građanstvu, ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava te to poduprijeti uvođenjem zahtjeva za europsko građansko obrazovanje u propise Unije o slobodnom kretanju, donošenjem statuta o europskom građanstvu i osnivanjem centra izvrsnosti za razmjenu najboljih praksi i osposobljavanje nastavnika.

Organizatori inicijative „Stvaranje Europskog nadzornog tijela za okoliš” pozivaju na osnivanje Europskog nadzornog tijela za okoliš koje bi djelovalo kao nasljednik Europske agencije za okoliš ili novo tijelo. Imalo bi sljedeće ovlasti: donošenje obvezujućih administrativnih odluka, praćenje aktivnosti koje utječu na okoliš i izricanje sankcija za onečišćenje okoliša.

Odluka o registraciji inicijative temelji se na pravnoj analizi njezine prihvatljivosti u skladu s Uredbom o europskoj građanskoj inicijativi. Njome se ne prejudiciraju prikupljanje potpisa od strane organizatora ili mogući pravni i politički zaključci Komisije o tim inicijativama ni mjere koje bi Komisija poduzela ako bilo koja od tih inicijativa dobije potrebnu potporu jednog milijuna europskih građana.

Budući da sve četiri europske građanske inicijative ispunjavaju formalne uvjete utvrđene u relevantnim propisima, Komisija smatra da su pravno prihvatljive. Komisija u ovoj fazi još nije analizirala meritum prijedloga.