Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Globalni prehrambeni sustav suočava se sa snažnim rizicima i nesigurnostima zbog rata u Ukrajini, a zbog kojih bi se u bliskoj budućnosti moglo aktualizirati i pitanje sigurnosti opskrbe hranom. Na zahtjev država članica EU-a, Europska komisija stoga je 22. srpnja predložila privremeno kratkoročno odstupanje od dijela pravila zajedničke europske poljoprivredne politike – onih o rotaciji usjeva i zadržavanju neproizvodnih obilježja na obradivim zemljištima.

Ovom mjerom maksimalno bi se povećali proizvodni kapacitet Europske unije za žitarice namijenjene korištenju u prehrambenim proizvodima. Učinak takve mjere ovisit će o izboru samih država članica i poljoprivrednika, no procjenjuje se da bi se u proizvodnju moglo vratiti 1,5 milijuna hektara zemljišta u odnosu na današnje brojke. Svaka će tona žitarica proizvedenih u Uniji pridonijeti povećanju sigurnosti opskrbe hranom diljem svijeta.

Ovaj Komisijin prijedlog bit će poslan državama članicama EU-a prije njegovog službenog donošenja.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4668