Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 7. lipnja predložila godišnji proračun EU-a za 2024. u iznosu od 189,3 milijarde eura. Proračun će se nadopuniti sredstvima iz instrumenta NextGenerationEU, Unijina instrumenta za oporavak nakon pandemije, u procijenjenom iznosu od 113 milijardi eura u plaćanjima za bespovratna sredstva, a njihova će ukupna snaga i dalje djelovati kao pokretač gospodarskog oporavka i otvaranja radnih mjesta u Europi te doprinositi jačanju europske strateške autonomije.

EU se posljednjih godina suočio s iznimnim izazovima, uključujući brzorastuću inflaciju, čime se sposobnost proračuna da odgovori na nova kretanja našla pod znatnim pritiskom. Unatoč tome, nacrtom proračuna za 2024. i dalje se osigurava ključno financiranje političkih prioriteta EU-a, kako je planirano. Naglasak će i dalje biti na zelenoj i digitalnoj potrošnji kako bi Europa postala otpornija i pripremila se za budućnost.

U nacrtu proračuna za 2024. sredstva se usmjeravaju tamo gdje mogu donijeti najviše koristi, ovisno o glavnim potrebama za oporavak država članica EU-a i naših partnera u svijetu. Financijska sredstva doprinijet će modernizaciji i jačanju Unije poticanjem zelene i digitalne tranzicije, otvaranjem radnih mjesta i jačanjem uloge Europe u svijetu.

Komisija će nastaviti podupirati Ukrajinu dok god to bude potrebno. Nakon ruske ratne agresije na tu zemlju proračun je u potpunosti mobiliziran kako bi se pružila potpora Ukrajini i državama članicama EU-a koje pružaju utočište izbjeglicama, međutim raspoloživa proračunska sredstva su iscrpljena. Komisija će ocijeniti buduću potporu Ukrajini u kontekstu predstojećeg preispitivanja njezina dugoročnog proračuna za razdoblje 2021. – 2027.