Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija je 23. svibnja predstavila proljetni paket europskog semestra 2022., kojim se državama članicama pruža potpora i smjernice dvije godine nakon pojave pandemije bolesti COVID-19 i uslijed ruske invazije na Ukrajinu.

Europskim semestrom i Mehanizmom za oporavak i otpornost, koji su okosnica instrumenta NextGenerationEU, osiguravaju se čvrsti okviri za učinkovitu koordinaciju politika i rješavanje trenutačnih izazova. Mehanizmom za oporavak i otpornost i dalje će se poticati programi reformi i ulaganja država članica. Ovogodišnje preporuke za države članice uključuju preporuke za smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima s pomoću reformi i ulaganja, u skladu s prioritetima programa REPowerEU i europskim zelenim planom.

S obzirom na novo gospodarsko okruženje stvoreno ruskom agresijom na Ukrajinu, Komisija smatra da postoje uvjeti za zadržavanje opće klauzule o odstupanju iz Pakta o stabilnosti i rastu tijekom 2023. i njezinu deaktivaciju 2024. godine. Komisija će dati smjernice o mogućim promjenama okvira gospodarskog upravljanja za 2023. nakon ljetne stanke.

U okviru paketa Komisija je donijela i izvješće o ocjeni usklađenosti država članica s kriterijima deficita i duga iz Ugovora u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju EU-a (UFEU) za 18 država članica EU-a.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3182