Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prije izbijanja rata predviđala se dugotrajna i snažna ekspanzija gospodarstva Unije. Nakon što se oporavila od gospodarskih posljedica pandemije Unija se suočila s novim izazovima uzrokovanima ruskom invazijom na Ukrajinu. Uzrokujući daljnje povećanje cijena robe, ponovne poremećaje u opskrbi i sve veću neizvjesnost, rat je pogoršao postojeće nepovoljne okolnosti za rast koje su se prema ranijim predviđanjima trebale popraviti. Zbog toga je Europska komisija smanjila projekciju rasta i povećala projekciju inflacije u Uniji.

Postojeće nepovoljne okolnosti pogoršane ratom dovode do usporavanja rasta

Predviđa se da će BDP Unije tijekom razdoblja obuhvaćenog prognozom biti pozitivan zahvaljujući kombiniranom učinku ukidanja pandemijskih ograničenja i snažnih mjera politike za potporu rastu tijekom pandemije. Naime, ukidanje pandemijskih ograničenja za uslužne djelatnosti koje uključuju fizički kontakt, snažno tržište rada koje se dalje poboljšava, niža razina štednje i fiskalne mjere za ublažavanje učinka rastućih cijena energije trebali bi potaknuti privatnu potrošnju. Puna primjena Mehanizma za oporavak i otpornost i provedba pratećeg programa reformi trebale bi pogodovati ulaganjima.

Prema sadašnjim prognozama realni BDP-a u Uniji i europodručju trebao bi rasti po stopi od 2,7 % u 2022. i 2,3 % u 2023., umjesto predviđenih 4,0 % odnosno 2,8 % (2,7 % u europodručju) iz zimske privremene prognoze 2022. Smanjenu prognozu za 2022. treba promatrati u kontekstu gospodarskog zamaha tijekom proljeća i ljeta prošle godine, zahvaljujući kojem je godišnja stopa rasta za ovu godinu povećana za oko 2 postotna boda. Rast proizvodnje tijekom godine smanjen je s 2,1 % na 0,8 %.

Svjetsko gospodarstvo i gospodarstvo Unije najviše su pogođeni rastom cijena energenata. Iako su cijene energenata i prije rata znatno porasle u odnosu na niske razine zabilježene tijekom pandemije, nesigurnost u pogledu lanaca opskrbe potaknula je daljnji rast cijena i povećala njihovu volatilnost. Cijene su se povećale u sektoru hrane i drugih osnovnih proizvoda i usluga, čime je smanjenja kupovna moć kućanstava.

Prekidi u logistici i lancima opskrbe zbog rata te rastući troškovi velikog broja sirovina dodatno su pogoršali poremećaje u svjetskoj trgovini uzrokovane drastičnim mjerama za suzbijanje bolesti COVID-19, koje su još uvijek na snazi u nekim dijelovima Kine te otežavaju proizvodnju.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_22_3070