Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U petak, 02.06.2023., u sklopu provedbe projekta SeCure, učenici srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu posjetili su mjerne postaje u dolini Neretve s ciljem upoznavanja sa upravljanjem sustavom zaštite od štetnog djelovanja voda, sustavom odvodnje i navodnjavanja te obalnom infrastrukturom na pilot području.

Učenici su posjetili područje Jasenske i samog ušća, gdje su upoznati sa infrastrukturom monitoringa stanja površinskih i podzemnih voda koja je instalirana u sklopu projektnih aktivnosti.

Ključna ciljna skupina za projekt su mlade generacije, u skladu s EU planom Next Generation. Održana su i edukativna predavanja na temu slanosti u dolini Neretve u osnovnoj i srednjoj poljoprivrednoj školi u Opuzenu gdje su podijeljeni stručni materijali. Izrađeni su digitalni materijali (ppt) i informativni listovi koji su prezentirani u školama, te je izrađena poučna slikovnica namijenjena mlađim generacijama a spaja klimatske promjene i samo pilot područje. Cilj ovakvih edukativnih predavanja je poticanje na društveno odgovorno ponašanje u području očuvanja voda te ukazivanje na važnost negativnih posljedica klimatskih promjena.

Hrvatski partneri pokrenuli su novu SeCure web aplikaciju kako bi omogućili informacije u stvarnom vremenu o salinizaciji podzemnih i površinskih voda duž pilot lokacije u dolini Neretve. Aplikacija SeCure rezultat je kontinuirane suradnje projektnog tima UNIST-FGAG s tvrtkama Higra doo i Waveform doo. Kao nadogradnja prethodno razvijene i pokrenute mobilne aplikacije CBC Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020. MoST projekta, SeCure aplikacija pokriva više lokacija od interesa i nudi trenutnu procjenu prikladnosti vode za potrebe navodnjavanja.

Uz Regionalnu razvojnu agenciju Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije u projektu sudjeluju partneri iz Italije: Sveučilište u Padovi, Nacionalno vijeće za istraživanja (CNR) i Regija Veneto te iz Hrvatske: Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu kao i Hrvatske vode. Projekt je vrijedan 600.000,00 eura i ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy – Croatia uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto. Proračun Regionalne agencije DUNEA iznosi 57.142,86 eura.