Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U okviru projekta CASCADE, koji se realizira iz programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija nabavila je opremu vrijednu 836 tisuća kuna.

Riječ je o opremi namijenjenoj prevenciji onečišćenja i požara na moru kao i opremi koja se koristi za procjenu stanja morskog eko sustava, te su tom prilikom u prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Dubrovačko primorje potpisani ugovori o korištenju, te prezentirane nabavljene stavke.

Župan Nikola Dobroslavić potpisao je sporazum o korištenju s predsjednikom vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivom Franušićem. Naime, u sklopu projekta CASCADE, nabavljeno je, između ostaloga, novih 300 metara zaštitne brane za slučajeve onečišćenja mora, pomoćna brodica, brodski kontejner, skimer, odijela za intervencije prilikom poplava, vanbrodski motor i druga potrebna oprema koja je ustupljena na korištenje vatrogascima s područja Dubrovačkog primorja.

Za potrebe Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode nabavljen je podvodni dron i ronilačka oprema te je sporazum o korištenju sa županom Dobroslavićem potpisala ravnateljica ustanove Marijana Miljas Đuračić.

‘I ova oprema pokazatelj je našeg kontinuiranog ulaganja u potrebe, kako naših vatrogasaca, tako i zaštite prirode. Riječ je o opremi koja će biti vrlo korisna i koja je, naravno, jako važna. Napomenut ću i kako smo dosad, iz europskih sredstava, financirali i Centar za obuku operativnih snaga u Kuli Norinskoj, i Centar za obranu od poplava u opuzenu, a nabavili smo i veliku količinu opreme za potrebe naših snaga civilne zaštite. I to su, svakako, benefiti našeg članstva u Europskoj uniji. Čestitam i našoj agenciji DUNEA, i našim ustanovama, i Vatrogasnoj zajednici i, naravno, s provedbom ovakvih projekata nastavit ćemo i dalje’, rekao je ovom prilikom župan Nikola Dobroslavić.

Potpisivanju sporazuma i prezentaciji opreme nazočili su i zamjenik župana Joško Cebalo, načelnik Općine Dubrovačko primorje Nikola Knežić, kao i vatrogasci iz JVP Dubrovačko Primorje i DVD Slano.

Projekt obuhvaća 11 pilot područja, a zajedničkim akcijama će se procijeniti i zaštiti obalna i morska biološka raznolikost, uspostaviti akcije obnove, procijeniti utjecaj ekstremnih događaja na ekosustave i pojačati sinergija na tim područjima. Ukupni budžet projekta CASCADE je 5,8 milijuna eura, od čega je udio Dubrovačko-neretvanske županije 248 tisuća eura. Tehničku i savjetodavnu podršku u pripremi projekta odradila je Regionalna agencija DUNEA u sklopu provedbe projekta ‘Znanjem do EU fondova’.