Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 28. rujna objavila nove pozive na podnošenje prijedloga u okviru programa rada za razdoblje od 2023. do 2024. i programa Digitalna Europa radi jačanja digitalnih kapaciteta diljem EU-a. Pozivi su otvoreni poduzećima, javnim upravama i drugim subjektima iz država članica EU-a, zemljama EFTA-e/EGP-a i pridruženim zemljama. Više od 12 milijuna eura dodijeljenih projektima u okviru tih poziva usmjereno je na kontinuiranu potporu stvaranju podatkovnih prostora, što je temelj podatkovne strategije EU-a.
U sklopu tih poziva u okviru programa Digitalna Europa dodijelit će se bespovratna sredstva u iznosu od 8 milijuna eura za projekte u skladu s komunikacijom Komisije o temeljima za zajednički europski prostor za podatke o turizmu. Europski prostor za podatke o turizmu ključan je rezultat tranzicijskog puta za turizam, čime turistički ekosustav postaje otporniji, digitalniji i održiviji. Podatkovni prostor potaknut će razmjenu podataka među turističkim poduzećima, odredištima i javnim tijelima, što će utjecati na produktivnost, ekologizaciju i održivost, inovativne poslovne modele i usavršavanje. To će turističkim destinacijama pomoći da bolje razumiju što turisti traže i u skladu s time prilagode ponude ili predvide kada će ih turisti posjetiti, a destinacijama omogućiti planiranje.
Planirat će se i dodatna ulaganja u iznosu od 4 milijuna eura za uvođenje podatkovnog prostora za kulturnu baštinu. Time će se omogućiti veća dostupnost visokokvalitetnih europskih kulturnih sadržaja, potaknuti ponovna uporaba digitaliziranih kulturnih resursa i pružiti više prilika zajednici da ponudi usluge zahvaljujući upotrebi naprednih tehnologija.
Tim se ulaganjima nastavlja provedba Europske podatkovne strategije Europske komisije i njezini napori za razvoj uspješnog europskog podatkovnog gospodarstva.
U okviru prethodnog programa rada Digitalna Europa za razdoblje od 2021. do 2022. postavljen je temelj za razvoj 12 podatkovnih prostora u ključnim područjima od javnog interesa. Rad na podatkovnim prostorima popraćen je preispitivanjem političkog i zakonodavnog okvira za pristup podacima i njihovu uporabu, Aktom o upravljanju podacima i Aktom o podacima, kao i Provedbenim aktom o visokovrijednim skupovima podataka na temelju Direktive o otvorenim podacima donesene 22. prosinca 2022. Otvaranjem ovih poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Digitalna Europa osigurava se nastavak tog rada, posebno u pogledu daljnjeg uvođenja sektorskih podatkovnih prostora.