Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je pozdravila politički dogovor postignut 18. prosinca između Europskog parlamenta i Vijeća o uredbi na kojoj se temelji transeuropska prometna mreža (TEN-T). Suzakonodavci su se složili da će znatno pojačati napore za izgradnju održive i otporne mreže TEN-T. To uključuje snažne poticaje za povećanje upotrebe održivijih oblika prijevoza i poboljšanje multimodalnosti, odnosno prakse kombiniranja načina prijevoza za jedno putovanje, unutar europskog prometnog sustava.

Povjerenica za promet Adina Vălean napomenula je: “ Riječ je o ključnom sporazumu za EU. Europi je potrebna prometna mreža koja se bavi pitanjima mobilnosti naših građana i poduzeća koja je i održiva i otporna te koja gradi most s našim susjedima, posebno Ukrajinom, Moldovom i zapadnim Balkanom. Sada smo spremni za dovršetak te mreže.”

Politički dogovor sada se mora službeno usvojiti. Nakon što Europski parlament i Vijeće dovrše taj postupak, nova pravila bit će objavljena u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu 20 dana kasnije.
Pokretanje nove mreže TEN-T i njezinih devet novih europskih prometnih koridora bit će ključna tema na Danima povezivanja Europe u Bruxellesu od 2. do 5. travnja 2024