Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija pozdravlja privremeni dogovor postignut 4. prosinca između Europskog parlamenta i Vijeća o Uredbi o ekološkom dizajnu za održive proizvode. Time će se pridonijeti tome da održivi proizvodi postanu nova norma u EU- u jer će trajati dulje, učinkovitije upotrebljavati energiju i resurse, lakše popravljati i reciklirati, sadržavati manje zabrinjavajućih tvari i uključivati više recikliranog sadržaja. Poboljšat će se i ravnopravni uvjeti za održive proizvode na unutarnjem tržištu EU-a i ojačati globalna konkurentnost poduzeća koja nude održive proizvode.

Održivi proizvodi kao standard

Novi zakon temeljit će se na postojećoj Direktivi o ekološkom dizajnu kojom se već gotovo 20 godina uspješno potiče poboljšana energetska učinkovitost proizvoda u EU-u. Time će se omogućiti postupno utvrđivanje zahtjeva u pogledu svojstava i informacija za ključne proizvode koji se stavljaju na tržište EU-a.

Komisija će donijeti i redovito ažurirati popis proizvoda utvrđenih na temelju temeljite analize i kriterija koji se posebno odnose na ciljeve EU-a u području klime, okoliša i energetske učinkovitosti. Na taj će način Komisija osigurati predvidljivost i transparentnost u pogledu toga koji će proizvodi biti obuhvaćeni. Prednost će se dati proizvodima s velikim učinkom, uključujući tekstil (posebno odjeća i obuću), namještaj (uključujući madrace), željezo i čelik, aluminij, gume, boje, maziva i kemikalije, kao i proizvode povezane s energijom, IKT proizvode i drugu elektroniku.