Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija i visoki predstavnik 20. lipnja su objavili Zajedničku komunikaciju o Europskoj strategiji gospodarske sigurnosti.
Ova Zajednička komunikacija usmjerena je na smanjenje rizika koji proizlaze iz određenih gospodarskih tokova u kontekstu povećanih geopolitičkih napetosti i ubrzanih tehnoloških promjena, uz istodobno očuvanje maksimalnih razina gospodarske otvorenosti i dinamičnosti.

Predloženom strategijom utvrđuje se zajednički okvir za postizanje gospodarske sigurnosti promicanjem gospodarstva i konkurentnosti EU-a, zaštite od rizika te partnerstva s najvećim mogućim brojem zemalja kako bi se riješili zajednički problemi i interesi. Mjere gospodarske sigurnosti temeljit će se na temeljnim načelima proporcionalnosti i preciznosti.