Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jedna od zadaća Europe Direct mreže jest EU u školama. Europe Direct se povezuje sa školama na svojem području obuhvata i promiče službene nastavne materijale EU-a, kao što su materijali iz Kutka za učenje, s Parlamentove stranice Edukacija i učenje te sve druge službene materijale koje su proizvele institucije EU-a. Za učenike starije od 12 godina Europe Direct može organizirati izravne aktivnosti, a za njihove nastavnike osposobljavanje. Europe Direct surađuje s uredom za vezu Europskog parlamenta u provedbi aktivnosti za mlade, kao što su aktivnosti povezane s Europskim skupom mladih, Programom Škola ambasadora Europskog parlamenta i programom Euroscola. Osim toga, Europe Direct podupire inicijative Back to School i Back to University. Međuinstitucijska inicijativa Back to School pokrenuta je 2004., a Back to University 2018. kako bi se mladima dala prilika da pobliže upoznaju europski projekt u izravnom kontaktu s osobljem EU-a, koje na jedan dan postaje „lice” EU-a.
Osoblje EU-a iz institucija i agencija vodi interaktivne rasprave s mladima diljem Europe, govoreći im primjerice o svojem životu i radu ili objašnjavajući kako EU zagovara održivost i demokraciju u svijetu. Za učenike i studente to je jedinstvena prilika za postavljanje pitanja o raznim temama – od 
prilika za mlade i njihovo obrazovanje, rada i života u inozemstvu do upotrebe jezika u EU-u. Ti su susreti za mlade prilika da otvoreno razgovaraju o nizu prekograničnih tema s nekim „iznutra”, da sudjeluju u raspravi o europskom projektu, slobodno iznesu svoje mišljenje i da se njihov glas čuje.

Uloga EU u školama napominje velik utjecaj EU-a na države članice i činjenicu da bi učenje o Europskoj uniji u školama trebalo odražavati i ulogu država članica u razvoju EU-a i utjecaj EU-a na razvoje u nacionalnim okvirima. Poznavanje ustrojstva Europske unije te uloga i zadaća njenih institucija od velike je važnosti za poznavanje i razumijevanje funkcioniranja Europske unije kao cjeline, ali i u procesu formiranja aktivnog građanstva, koji je jedan od glavnih ciljeva Europske unije.

Danas je otprilike 94 milijuna mladih Europljana od 15 do 29 godina. Mnogi se školuju ili pohađaju više obrazovne ustanove i obuke, dok su drugi pronašli zaposlenje i izrađuju svoje karijere. Značajan je dio te populacije, međutim nezaposlen, a u toj skupini mnogo je onih koji su izgubili nadu da će pronaći zaposlenje. Europski socijalni fond financira tisuće projekata i programa diljem Europe koji pomažu mladima steći znanje i mogućnosti koje su im potrebne za zapošljavanje.

Europe Direct ima svojih pet glavnih zadaća: 

•  Informiranje i uključivanje građana;
• Odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija;
• Svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini;
• EU u školama;
• Promicanje regionalne mreže mreža.

Na sljedećem linku možete pronaći Kutak za učenje.

Pored Kutka za učenje, Europska komisija je pokrenula inicijativu kojom se želi kroz različite atraktivne sadržaje i kategorije educirati djecu o odgovornosti prema planetu Zemlji. Digitalna platforma Zemljoteka je interaktivna edukativno-zabavna platforma za djecu koja kroz sadržaj i interakciju približava djeci važnost zaštite okoliša i prirode.

Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja su egzistenciji Europe i svijeta, stoga je Europska komisija donijela Europski zeleni plan, novu strategiju rasta koja sadržava mjere za unapređenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo te za zaustavljanje klimatskih promjena, obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja. Kako bi se postigla realizacija ovog plana, potrebno je zainteresirati sve članove društva, a cilj Zemljoteke je približiti ove važne teme djeci.

 U nastavku možete pronaći web lokaciju Zemljoteke.

 Više o Europskom zelenom planu pronađite ovdje.