Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu osnovana je 2003. godine kao strukovna škola na područjima obrazovanja: poljoprivreda i ekonomija/komercijala. Škola uspješno nastavlja prekinutu tradiciju srednjeg školstva u Opuzenu kao jedina poljoprivredna škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Od osnivanja djeluje kao predvodnik u provedbi EU projekata. 2006. godine škola je iz programa CARDS 2003. financirala projekt “uspostava agrokemijskog laboratorija”. Zatim 2008.  Godine škola je EU sredstvima, kroz IPA program, financirala projekt “Dobra lokalna poljoprivredna praksa pomaže globalnom cilju”, čiji je cilj poučavanje učenika i lokalnih gospodarstava o poštivanju načela dobre poljoprivredne prakse uz primjenu međunarodnog standards Global GAP. Osim toga, škola provodi i Erasmus+ projekte (KA1) u okviru kojih učenici imaju priliku raditi stručnu praksu diljem EU. Provođenjem niza aktivnosti škola nastoji promovirati poljoprivredu i njezin značaj, s naglaskom na ekološku poljoprivredu.