Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Erasmus Student Network Dubrovnik neprofitna je organizacija koja djeluje na području grada Dubrovnika te broji 40 aktivnih članova koji se bave radom sa stranim i domaćim studentima. Svojim radom u Europe Direct mreži, udruga će djelokrug svojeg rada proširiti prvenstveno na širu javnost, te će se proširiti na druge teme od interesa Građana. ESN Dubrovnik blisko surađuje sa Sveučilištem u Dubrovniku u provođenju raznih aktivnosti, edukacija te projekata na lokalnoj razini. 

Prateći pet osnovnih zadaća EUROPE DIRECT-a ESN Dubrovnik će blisko surađivati sa Sveučilištem u Dubrovniku, te ostalim obrazovnim institucijama na području Dubrovačko-neretvanske županije promičući europske vrijednosti.