Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija 24. studenoga 2022. objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2023. godinu. Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

Ovaj se Poziv na podnošenje prijedloga odnosi na sljedeće aktivnosti programa Europske snage solidarnosti:

— volonterski projekti

— volonterski timovi u područjima visokog prioriteta

— projekti solidarnosti

— oznaka kvalitete za volonterske aktivnosti u području solidarnosti

— oznaka kvalitete za volontiranje u području humanitarne pomoći

— volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć.

Rokovi te ostali detalji za podnošenje prijava nalaze se na: https://www.europskesnagesolidarnosti.hr/hr/natjecaji/poziv-za-podnosenje-prijedloga-za-program-europske-snage-solidarnosti-za-2023-godinu/