Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U cijelosti prenosimo Poziv Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj:
Ako ste upoznati s temama Europske unije i vješti ste u komunikaciji – imamo uzbudljivu priliku za vas! Radi pojačavanja aktivnosti informiranja i aktivnog uključivanja građanki i građana u teme koje se odnose na Europsku uniju i njezine politike, Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj uspostavlja Tim EUROPE DIRECT.

Europe Direct dinamična je i utjecajna mreža posvećena promicanju svijesti o EU temama te poticanju sudjelovanja građana u javnoj raspravi o Europskoj uniji. Kao članovi naše mreže, imat ćete jedinstvenu priliku informacije o EU-u učiniti dostupnima svima. Pružanjem jasnih i sažetih objašnjenja omogućit ćete pojedincima da bolje razumiju politike EU-a i potaknuti ih da budu aktivni u demokratskom životu EU-a.

Koga tražimo?
Članovi Tima EUROPE DIRECT u skladu sa svojim stručnim područjima sudjeluju u raspravama ili konferencijama, događanjima, panelima, radionicama, osposobljavanjima, radijskim/televizijskim emisijama, objavljuju novinske članke i slično. Dio mreže Tima EUROPE DIRECT mogu biti državljanke ili državljani bilo koje države članice Europske unije koji:
– dobro poznaju EU, njezino funkcioniranje, najnovija zbivanja i najvažnije inicijative
– posjeduju stručno znanje u jednom ili više područja politika EU-a
– imaju komunikacijske vještine kao što su držanje govora, animiranje, vođenje ili moderiranje rasprava ili konferencija, događanja, panela, radionica, osposobljavanja, uključujući pristupe participativne demokracije, te se pojavljuju u medijima (u radijskim/televizijskim emisijama) i objavljuju novinske članke
– imaju jezičnu razinu izvornog govornika hrvatskog jezika, dobro poznavanje engleskog jezika (barem razina C1) i informatičke vještine za pristup informacijama ili osposobljavanjima koje pruža Komisija.

Što nudimo?
– neprekidne mogućnosti učenja: Komisija će članovima Tima EUROPE DIRECT staviti na raspolaganje relevantne izvore informacija, i to u obliku internetskih tečajeva, biltena i slično
– pristup programima edukacije: godišnji sastanci i/ili osposobljavanja organiziraju se u Hrvatskoj, a povremeno se mogu organizirati i sastanci u Bruxellesu. Za sastanke u Bruxellesu Komisija snosi troškove putovanja i smještaja.
– profesionalni rast: Predstavništvo Europske komisije promiče aktivnost mreže Tima EUROPE DIRECT na svojim internetskim stranicama i putem drugih kanala. Postat ćete dio zajednice neovisnih komunikatora koji dijele vašu strast prema Europskoj uniji i povezati se s različitim dionicima i proširiti profesionalne mreže.

Spremni ste postati član Tima EUROPE DIRECT? Prijavite se na ovoj poveznici i priložite:
– motivacijsko pismo u kojem se navodi zemljopisno područje aktivnosti kandidata, stručna područja kandidata i komunikacijske vještine i životopis (CV).

Rok za podnošenje prijave je 27. srpnja 2023. Kandidat će o ishodu prijave biti obaviješteni e-poštom početkom rujna 2023.

Za više info:
• Internetska stranica Predstavništva Komisije u Hrvatskoj: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/poziv-pridruzite-se-timu-europe-direct-i-postanite-neovisni-komunikatori-2023-06-23_hr
• Poveznica za prijavu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Application-Form-Team-EUROPE-DIRECT-2023