Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) poziva vas na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Creating contacts for accredited organisations 3.0” koji će se održati u fizičkom obliku u Helsingborgu u Švedskoj od 25. do 28. travnja 2023. godine u organizaciji švedske nacionalne Erasmus+ agencije. 

S obzirom na to da je seminar međunarodnog karaktera, radni je jezik engleski. 

Ciljana skupina

Predstavnici akreditiranih ustanova u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih (učitelji, profesori, ravnatelji, administrativno osoblje, projektni koordinatori).Važeća Erasmus akreditacija preduvjet je za sudjelovanje. 

Ciljevi

Cilj seminara je ojačati kapacitete akreditiranih organizacija kod upravljanja proračunom te pronalazak praktičnih rješenja za prepreke s kojima se susreću tijekom projektnog ciklusa. 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem Salto platforme na koju je potrebno prethodno se registrirati.

Krajnji rok za prijavu na seminar je 08. ožujka 2023. godine. 

Za više informacija: https://ampeu.hr/natjecaji/poziv-na-prijavu-za-sudjelovanje-na-tca-seminaru-creating-contacts-for-accredited-organisations-3-0-u-svedskoj