Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nagradom, koja se dodjeljuje 7 godina zaredom, odaje se priznanje postignućima očuvanja prirode povezanima s mrežom Natura 2000. Osim toga, nagrada pomaže u podizanju svijesti o mreži Natura 2000 i raznim koristima koje ona pruža lokalnim zajednicama i svima nama. Nagrada je dostupna svim organizacijama ili osobama uključenima u mrežu Natura 2000, uključujući javna i lokalna tijela, poduzeća, nevladine organizacije, vlasnike zemljišta, obrazovne ustanove i pojedince.
Ako smatrate da vaš #LIFEproject zaslužuje pobjedu, prijavite se. Prijave su moguće do 29. rujna.

Za više informacija: https://environment.ec.europa.eu/news/european-natura-2000-award-call-top-nature-conservation-initiatives-open-2023-05-22_hr