Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Prijave na predmetni Poziv moguće je predati od 25. svibnja 2022. godine od 9:00 sati, a Poziv je otvoren do 31. kolovoza 2022. godine ili do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice.

Uz jedinice lokalne i regionalne samouprave, prijavitelji mogu biti neprofitne organizacije koje u Statutu ili drugom temeljnom aktu imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti.

Detaljnije informacije dostupne su na linku: https://strukturnifondovi.hr/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-iii/