Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Radi novih požara u grčkoj regiji Alexandroupolis-Feres, Europska unija u okviru Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu u Grčkoj će rasporedit će dva zrakoplova sustava rescEU za gašenje požara sa sjedištem na Cipru i rumunjski tim za vatrogasce. Očekuje se da će u Grčku stići ukupno 56 vatrogasaca i 10 vozila. Skupina kopnenih vatrogasaca iz Francuske već je prisutna u Grčkoj u okviru plana pripravnosti EU-a za sezonu šumskih požara.
Povjerenik Europske komisije za upravljanje kriznim situacijama Janez Lenarčič izjavio je: „Grčka je već doživjela daleko najgori srpanj kad je riječ o šumskim požarima, od 2008. naovamo; izgorjelo je područje veće, a požari su puno intenzivniji. Požar u Alexandroupolis-Feresu već je oštetio brojne domove pa je do sad evakuirano osam sela. Brzi odgovor EU-a ponovno je ključan – osobito zahvaljujem Cipru i Rumunjskoj na pomoći grčkim vatrogascima na terenu.”
Ova se pomoć nastavlja na prethodnu aktivaciju Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu u Grčkoj prošlog mjeseca, kad je mobilizirano 9 zrakoplova, 510 vatrogasaca i 117 vozila. Osim toga, satelitsko mapiranje kroz program Unije Copernicus omogućilo je procjenu štete u nekoliko područja u ovom dijelu Europe.