Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kako bi podržala rast inicijative Oznake europske baštine (EHL), Europska komisija objavila je poziv za stvaranje jedinstvene krovne organizacije u 2023. godini. Nova krovna organizacija osigurat će umrežavanja, suradnje, obuku i prilike među dionicima EHL-a.

Poziv će podržati jednu organizaciju ili jedan konzorcij organizacija, s posebnim fokusom na kulturnu baštinu i podizanje kapaciteta, koje su aktivne u kreativnom i kulturnom sektoru ili vode aktivnosti na izgradnji kapaciteta i promociji. Krovna organizacija podržavat će niz dionika EHL-a i njihove sinergije s aktivnim partnerima u području baštine, kulturnih i kreativnih sektora zajedno s obrazovnim sektorima, a usmjerit će se na sljedeće dionike EHL inicijative: lokalitete i nacionalne koordinatore.

Opći cilj ovog poziva će se ostvariti kroz sljedeće specifične ciljeve:

Cilj 1 – Razvoj sinergija između EHL lokaliteta, nacionalnih koordinatora i aktivnih sudionika u sektoru kulturne baštine.
Cilj 2 – Izgradnja kapaciteta EHL lokaliteta i EHL nacionalnih koordinatora
Cilj 3 – Podrška komunikacijskim i promotivnim aktivnostima lokalitetima EHL-a i oznake EHL općenito
Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (javni ili privatni) osnovani u državi programa Kreativna Europa. Pozivom će se financirati jedan projekt koji predlaže jedna organizacija ili konzorcij organizacija koje rade na provedbi sva tri cilja ovog poziva.

Dostupni proračun poziva iznosi 3 000 000 EUR. Bespovratna sredstva bit će temeljena na proračunu (stvarni troškovi, s jediničnim troškovima i elementima paušalnog iznosa). Stopa financiranja iznosi najviše 90% prihvatljivih troškova.

Rok za predaju prijava je 5. listopada 2022. godine u 17:00, a više informacija može se dobiti na službenoj stranici Kreativne Europe: https://deskkultura.hr/hr/kultura/natjecaji/potpora-za-provedbu-implementacije-oznake-europske-bastine-2022