Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Dana 15. srpnja 2021. godine u Gradskom kulturnom središtu u Metkoviću, potpisan je „Sporazum o očuvanju i zaštiti močvarnog područja doline rijeke Neretve“ s 20 potpisnika u sklopu projekta CREW (Interreg Italija – Hrvatska), koji ima za cilj osigurati veću koordinaciju između različitih razina prostornog planiranja i nadležnih tijela za upravljanje močvarnim područjima, uz ograničavanje sukoba između pitanja očuvanja prirode i gospodarskih aktivnosti.

Sporazum je potpisan kao rezultat dugogodišnje suradnje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije s jedinicama lokalne samouprave s područja doline Neretve, Policijskom upravom Dubrovačko-neretvanskom, Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA, Hrvatskim šumama d.o.o., Hrvatskim vodama, vatrogasnim službama, udrugama Biom, Brkata sjenica i Baštinik, World Wide Fund for Nature, Udrugom za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti kao i prekograničnim institucijama poput Parka prirode Hutovo blato i Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar. Svrha potpisanog sporazuma je buduća koordinacija za očuvanje i zaštitu močvarnog područja i bioraznolikosti doline rijeke Neretve. Obnova bioraznolikosti i smanjenje onečišćenja sastavni su dijelovi akcijskog plana sadržanog u Europskom zelenom planu. Potpisnici sporazuma imaju važnu ulogu u poznavanju područja, vrijednostima i ugrozama te se jedino uz zajedničko iskustvo, mišljenje i djelovanje može postići krajnji cilj.

Okupljenima se na početku obratila ravnateljica Javne ustanove Marijana Miljas Đuračić, koja je naglasila iznimnu biološku važnost i prirodno bogatstvo doline rijeke Neretve.
Potom se u ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja prisutnima obratio Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode koji potpisani sporazum smatra učinkovitim i djelotvornim alatom za daljnju borbu za očuvanje i zaštitu doline rijeke Neretve, koja je međunarodno prepoznata uvrštavanjem na Ramsarski popis močvarnih područja od međunarodne važnosti. Župan Dubrovačko-neretvanske županije, Nikola Dobroslavić, istaknuo je da potpisnici sporazuma moraju biti koordinirani kako bi županija, a posebice dolina Neretve, dobila željenu zaštitu.

Nakon pozdravnih govora prikazan je kratki film o bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobraznim vrijednostima doline rijeke Neretve: „Neretva Delta“, autora Gorana Šafareka.
Nakon kratkog filma o delti Neretve, Petra Popović iz Regionalne razvojne agencije DUNEA održala je kratku prezentaciju o novootvorenom Europe Direct centru Dubrovačko-neretvanske županije u sklopu kojeg je predstavljen Europski zeleni plan te Konferencija o budućnosti Europe. S obzirom da je 2021. godina zelene i digitalne tranzicije, EU prioritet je i Europski zeleni plan, čiji je osnovni cilj postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Svi prisutni su pozvani da se uključe u aktivnosti koje provodi Europe Direct centar te da se registriraju na višejezičnu digitalnu platformu Konferencije o budućnosti Europe, plasiraju svoje ideje, uključe se u rasprave sa drugim europskim građanima i građankama, razmjene iskustva i samim tim pomognu Europskoj komisiji u donošenju zaključaka i smjernica o budućnosti Europe. Više informacija o Konferenciji o budućnosti Europe možete pogledati na ovom linku.