Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Platforma EU-a za energiju pokrenuta je 7. travnja 2022. prema mandatu Europskog vijeća s nizom mjera koje se odnose na prirodni plin, ukapljeni prirodni plin i kupnju vodika: fokus je na međunarodnom dosegu, agregaciji potražnje, učinkovitoj upotrebi plinske infrastrukture Unije, a posebno na boljoj upotrebi terminala za ukapljeni prirodni plin, a radi jačanja sigurnosti opskrbe Unije energijom te poboljšanju pristupa cjenovno pristupačnoj energiji.

Europsko vijeće podržalo je 20. listopada 2022. načelo zajedničke kupnje plina, koordiniranje i određivanje prioriteta u pregovorima s pouzdanim partnerima kako bi se pronašla uzajamno korisna partnerstva iskorištavanjem zajedničke tržišne važnosti Unije i potpunim iskorištavanjem spomenute Energetske platforme EU-a.

Uredbom Vijeća (EU) 2022/2576 osigurava se pravni okvir za Energetsku platformu EU-a radi bolje potpore državama članicama Unije u pripremi za zimsu sezonu 2023./2024., a posebno u popunjavanju njihovih sustava skladišta.

Europska komisija, u bliskoj suradnji s državama članicama i dionicima, uspostavila je Energetsku platformu EU-a za agregaciju potražnje, zajedničku kupnju i bolju koordinaciju kupnje plina. Platforma podupire povećani dotok ukapljenog prirodnog plina i maksimiziranje priljeva iz plinovoda od pouzdanih dobavljača. Za svaku regiju razmatramo i najbolje načine za optimizaciju upotrebe postojeće infrastrukture kako bi se osiguralo da plin stigne upravo tamo gdje je najviše potreban.

Za više informacija: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/platforma-eu-za-energiju-2023-04-20_hr