Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

Komisija je od 21. do 23. travnja bila domaćin završnog sastanka europskog panela građana o virtualnim svjetovima u Bruxellesu, gdje je građanima omogućeno da oblikuju preporuke o vrijednostima i mjerama za poželjne i pravedne europske virtualne svjetove. Tim će se preporukama poduprijeti rad Komisije na virtualnim svjetovima i budućnosti interneta.

Nakon rasprava tijekom tri vikenda, panel od oko 150 nasumično odabranih građana i građanki koji predstavljaju raznolikost europskog stanovništva iznio je 23 preporuka o očekivanjima građana u pogledu budućnosti, načela i mjera kako bi se osiguralo da su virtualni svjetovi EU-a pravedni i primjereni građanima. Te su preporuke strukturirane oko osam vrijednosti i načela: sloboda izbora, održivost, usmjerenost na čovjeka, zdravlje, obrazovanje, sigurnost i zaštita, transparentnost i integracija.                                                    

Nova generacija panela građana ključna je značajka Konferencije o budućnosti Europe kako bi se potaknulo sudjelovanje građana u postupku donošenja politika Europske komisije u određenim ključnim područjima. Komisija trenutačno priprema novu inicijativu o virtualnim svjetovima u kojoj će se opisati europska vizija u skladu s europskim digitalnim pravima i načelima. Predstojeća inicijativa bit će usmjerena na rješavanje društvenih izazova, poticanje inovacija za poduzeća i tranziciju prema web-mjestu 4.0.

Osim tog panela građana i građanki, Komisija je građanima i dionicima uputila poziv na očitovanje o tom pitanju. Doprinosi se mogu poslati do 3. svibnja.