Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska unija 9. kolovoza je potvrdila svoju ulogu dugogodišnjeg, predvidljivog i pouzdanog partnera Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) i jednog od njezinih najvećih donatora.

Europska komisija usvojila je iznos od 261 milijun EUR kao višegodišnji doprinos kojim će se Agenciji osigurati predvidiva financijska sredstva za pružanje osnovnih usluga palestinskim izbjeglicama. U skladu sa Zajedničkom izjavom EU-a i UNRWA-e za razdoblje od 2021. do 2024., ovo uključuje trogodišnje financiranje Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku u ukupnom iznosu od 246 milijuna EUR, u kombinaciji s dodatnih 15 milijuna EUR iz Mehanizma za hranu i otpornost za rješavanje problema nesigurnosti opskrbe hranom i ublažavanje posljedica rata u Ukrajini.

Od 1971. strateško partnerstvo između Europske unije i UNRWA-e temelji se na zajedničkom cilju podupiranja ljudskog razvoja, humanitarnih potreba i potreba za zaštitom palestinskih izbjeglica te promicanja stabilnosti na Bliskom istoku.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_22_4884