Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Otvoren je natječaj za Nacionalnu nagradu za okoliš 2022. – Green Prix, koja se organizira u partnerstvu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Greencajt festivala i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom.

 Nagrada se dodjeljuje u kategorijama:

1) Zelena kampanja – nagrađuje se najbolja kampanja kojom se promiču klimatski ciljevi i koja je provedena u razdoblju od 2021. do 2022. godine.

2) Zelena inovacija – nagrađuje se najbolja inovacija iz 2021/2022. godine koja doprinosi klimatskim ciljevima, odnosno smanjenju emisija stakleničkih plinova i prilagodbi klimatskim promjenama.

3) Dekarboniziraj zajednicu – nagrađuju se fizičke i pravne osobe koje su svojom aktivnošću doprinijele postizanju klimatskih ciljeva u široj zajednici u razdoblju od 2021. do 2022. godine.

4) Lokalna i područna samouprava kao pokretači zelenih promjena – nagrađuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su svojom aktivnošću i projektima ostvarile najveći korak u provedbi klimatskih ciljeva na svom području od 2021. do 2022. godine.

5) Obrazovanje za klimatsku budućnost – nagrađuju se projekti i aktivnosti provedene unutar odgojno – obrazovnih ustanova na temu klimatskih promjena a provedeni su ili se provode u razdoblju od 2021. do 2022. godine.

6) Green lider – za ovu kategoriju glasuju građani on-line za predložene lidere: Mario Romulić, Vjeran Piršić, Biljana Borzan, Simon Thomas, Karlo Vulin, Tea Blažević, Ivana Krstulović Baković, Ivana Bašić, Davor Bruketa.

Rok za prijavu, odnosno glasovanje je do 2. svibnja 2022. godine, a više informacija je dostupno na službenoj Greencajt stranici.