Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 2. veljače donijela uredbu kojom će se, kad se počne primjenjivati, smanjiti dopuštene maksimalne razine ostataka (MRO) dvaju pesticida u hrani. Procjene Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA)   pokazale su da dvije kemikalije koje pripadaju skupini neonikotinoidnih pesticida, klotianidin i tiametoksam, predstavljaju visok rizik za pčele i doprinose smanjenju broja oprašivača. Zbog toga je njihova uporaba na otvorenom u EU-u već bila zabranjena 2018. 

Za uvezenu hranu i hranu za životinje novim će se pravilima postojeći MRO-ovi smanjiti na najnižu razinu koja se može izmjeriti najnovijim tehnologijama. Neće se primjenjivati samo u EU-u, nego i na uvezene prehrambene proizvode. 

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: „Već smo pokazali put naprijed kada je u EU-u zabranjena uporaba na otvorenom tih dvaju neonikotinoida. Danas poduzimamo dodatan korak jer se donesenom Uredbom prvi put utvrđuju MRO-i zbog utjecaja kemikalija na okoliš. To je jasan znak da smo i dalje predani strategiji „od polja do stola” u pogledu prelaska na održive prehrambene sustave na globalnoj razini.  Uvezeni proizvodi također će morati biti u skladu s novim maksimalnim razinama ostataka.” 

Uredbom se provode ciljevi Komisije najavljeni u zelenom planu i strategiji „od polja do stola” da se pri procjeni zahtjeva za uvoznu toleranciju za pesticide koji više nisu odobreni u EU-u uzmu u obzir okolišni aspekti, uz poštovanje standarda i obveza WTO-a. Mjere će se primjenjivati na uvezene proizvode od 2026. Time će se državama članicama i trećim zemljama dati vremena za usklađivanje s novim pravilima.