Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija objavila je prvi poziv na podnošenje projekata u okviru novog instrumenta za ulaganja u međuregionalne inovacije (I3).

Instrument pruža savjetodavnu i financijsku potporu inovacijskim projektima u zajedničkim područjima pametne specijalizacije na putu prema komercijalizaciji i povećanju.

I3 će financirati suradničke projekte koji podržavaju inovacijske projekte europskih tvrtki u fazi njihove skalabilnosti i komercijalizacije. Odabrani projekti ispunjavat će uvjete za dobivanje alata i financiranja potrebnih za poduzetničke pothvate da prevladaju prepreke i iznesu svoje projekte na tržište.

Provodit će se dvije komponente programa: Financijska i savjetodavna potpora za ulaganja u međuregionalne inovacijske projekte te Financijska i savjetodavna potpora razvoju vrijednosnih lanaca u manje razvijenim regijama za koje je osigurano 77 milijuna eura.

Na poziv se može prijaviti do 18. listopada 2022., a detalji se mogu pronaći na službenoj stranici Europske komisije.