Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“.
U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom, kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.

Opći cilj Poziva je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Specifični cilj Poziva je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.
Ciljne skupine u okviru Poziva su:
Osobe starije od 65 godina (65 i više godina);
Odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina).
Predviđeno trajanje provedbe projekta je najmanje 30 odnosno najviše 36 mjeseci.

Prihvatljivi prijavitelji su:
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
Neprofitna organizacija koja ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti;
Ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom.
Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u Partnerstvu. Partner mora biti jedan od sljedećih pravnih subjekata:
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
Neprofitna organizacija koja ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti;
Ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 EUR. Najniži iznos bespovratnih sredstava može iznositi 252.000,00 EUR, a najviši iznos bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 EUR. Intenzitet potpore po pojedinom projektnom prijedlogu može iznositi 100% prihvatljivih troškova te se ne očekuje sufinanciranje od strane Prijavitelja.

Poziv je otvoren od 21.8.2023. do 31.12.2024., s napomenom da se projektni prijedlozi podnose od 11.9.2023. od 9:00 sati. Projektni prijedlog podnosi se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo poštanskom pošiljkom.