Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

U sklopu Europske godine kulturne baštine te pridržavajući se smjernica Europskog okvira za djelovanje u području kulturne baštine, Europska komisija, zajedno s članovima Ekspertne radne skupine za kulturnu baštinu (CHEG), unutar programa Kreativne Europe provodi pilot projekt uspostave europskog baštinskog huba (European Heritage Hub), platforme za proizvodnju i razmjenu znanja o baštini s dionicima toga sektora i s građanstvom.

Ciljevi poziva su promicanje zajedničkog djelovanja, objedinjujući međusektorske stručnjake i resurse – javne i privatne – u sektoru kulturne baštine, promicanje holističkog i integriranog pristupa politikama kulturne baštine na svim razinama (EU i/ili transnacionalno, regionalno i lokalno) i doprinos njihovoj implementaciji, u skladu s Europskim okvirom za djelovanje u području kulturne baštine, nadziranje uključenosti dimenzije kulturne baštine u relevantnim politikama na EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, pružanje relevantnih podataka, analiza, studija i preporuka o boljoj integraciji baštine u javnim politikama Europskoj komisiji te promicanje inovativnih modela participativnog upravljanja kulturnom baštinom.

Aktivnosti koje se mogu financirati su: razmjena znanja, umrežavanje, obuka i jačanje kapaciteta, laboratorij politika, laboratorij razvoja programa te komunikacija i diseminacija.

Prihvatljivi prijavitelji su pravni subjekti (privatni ili javni) koji djeluju i registrirani su na području država članica EU. Na Poziv se može prijaviti samostalno ili u sklopu konzorcija, a osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.883.300 EUR.

Poziv je otvoren od 2. kolovoza do 18. listopada 2022.

Više informacija o Pozivu može se dobiti na službenoj stranici Europske komisije.