Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad, niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih RD. Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja RD odnosno nabave mobilnih RD se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. – Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada. Očekuje se da će bolje informiranje građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, obavještavanjem kućanstava na određenom području o lokaciji RD i mogućnostima predaje otpada bez naknade postići cilj da građani ne odbacuju problematični otpad, manje količine glomaznog otpada ireciklabilni komunalni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave. Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 8.500.000,00 EUR/64.043.250,00 HRK od čega je predviđeno:

5.300.000,00 EUR/39.932.850,00 HRK za obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,

3.200.000,00 EUR/24.110.400,00 HRK za ostale JLS-ove kao prijavitelje.

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Projektni prijedlog se podnosi putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, a podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je od 25. travnja 2023. godine do 27. lipnja 2023. godine, u 11,00 h.

Više na službenoj stranici fondovi.eu.