Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje vezano uz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Dokazivanje inovativnog koncepta”. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. “Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta”, Reforme 3, Investicije 1 “Uvođenje funkcionalnijeg progrmaskog okvira projektnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija”.

Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te znanstvenim organizacijama za sufinanciranje predkomerecijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Cilj poziva: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Poziv je otvoren do 30.studenog 2022. godine, a detalji se mogu pronaći na službenoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/objavljen-poziv-dokazivanje-inovativnog-koncepta-referentni-broj-c3-2-r3-i1-01/5032