Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Objavljen je Natječaj za provedbu operacije 19.1.1. “Pripremna pomoć”, u okviru Mjere 19 koja se odnosi na potporu lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice) iz Programa ruralnog razvoja.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za izgradnju kapaciteta, osposobljavanje i umrežavanja u svrhu pripreme i provedbe lokalne razvojne strategije za programsko razdoblje 2023. – 2027. unutar Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Prihvatljivi korisnici su lokalne akcijske grupe (LAG) koje nisu odabrane za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Visina potpore iznosit će do 200 tisuća kuna po LAG-u, a s intenzitetom potpore do 100 % prihvatljivih troškova.

Podnošenje Zahtjeva za potporu je u razdoblju od 1. rujna 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.