Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Povodom Međunarodnog dana mladih 12. kolovoza 2021. u Centru za mlade Dubrovnik, Regionalna razvojna agencija DUNEA – nositelj projekta Europe Direct Dubrovačko-neretvanske županije s projektnim partnerom – udrugom Erasmus Student Network prezentirali su mladima rad mreže Europe Direct-a te program Konferencije o budućnosti Europe.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 12. kolovoza Međunarodni dan mladih, koji se od 2000. godine kontinuirano obilježava kako bi se promovirao aktivizam mladih te potencijal mladih koji doprinose pozitivnim promjenama i razvoju društva.

Tom prilikom, u sklopu programa Dana mladih „Budućnost je tu – a di si ti?“ predstavnici Dunea-e, Bruno Bebić i Ana Dragobratović, predstavili su rad mreže Europe Direct-a Dubrovačko-neretvanske županije. Europe Direct Dubrovačko neretvanske županije član je mreže Europe Direct u Hrvatskoj, koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ti centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a.
Mreža Europe Direct ima značajnu ulogu u prijenosu informacija građanima, služeći kao centar gdje se građani mogu informirati o pitanjima koja se tiču EU-a. Nadalje, Europe Direct Dubrovačko-neretvanske županije intenzivno djeluje u aktivnostima koje se organiziraju za građane s ciljem približavanja EU na lokalnoj razini. Razlog tome je i postojanje centra za građane kako bi se informirali o vrijednostima, ciljevima, zadaćama i svim aspektima koji su aktualni na razini EU-a.
Pored predstavljanja rada mreže Europe Direct-a, član udruge Boris Gluhan predstavio je Konferenciju o budućnosti Europe koja za cilj ima pokretanje široke i otvorene političke rasprave o budućnosti Europske unije. Riječ je o Konferenciji gdje su niz javnih rasprava koji omogućuje građanima iznošenje ideja i izradu prijedloga za buduće politike EU-a. Sastavni dio Konferencije je višejezična digitalna platforma na kojoj građanke i građani mogu razmjenjivati ideje, povezivati se, predlagati rješenja i inicijative te različite aktivnosti. Konferencija o budućnosti Europe svečano je otvorena 9. svibnja u Europskom parlamentu u Strasbourgu koji će također biti domaćin inauguracija prve plenarne skupštine 19. lipnja.
Ovom prilikom obilježavanja Međunarodnog dana mladih se pružila prilika da se približi mladima Europsku Uniju, rad mreže te usmjeriti ih gdje se mogu informirati.