Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Na Svjetski dan učitelja Komisijina mreža Eurydice objavila je svoje godišnje izvješće o plaćama i doplatcima učitelja i ravnatelja škola. Izvješćem su obuhvaćene plaće učitelja i ravnatelja u javnim predškolskim ustanovama te osnovnim i srednjim školama u razdoblju od 2021. do 2022.

Izvješće je otkrilo da u Europi postoje velike razlike u plaćama učitelja. Osim razlika u početnim plaćama, znatne su i razlike u izgledima za rast plaća tijekom karijere. Učitelji u predškolskim ustanovama u prosjeku zarađuju manje, a oni u srednjim školama više, iako u nekim europskim zemljama svi učitelji imaju istu početnu plaću. U devet zemalja godišnje početne plaće svih učitelja prilagođene s obzirom na inflaciju smanjile su se u razdoblju od školske godine 2014./2015. do 2021./2022.

Znanje i vještine učitelja i ravnatelja škola te njihova predanost poslu ključni su za postizanje visokokvalitetnih obrazovnih rezultata. Zbog toga su učitelji i nastavnici u središtu europske obrazovne politike.
U okviru uspostave europskog prostora obrazovanja Komisija surađuje s državama članicama i dionicima na rješavanju tih pitanja, posebice kroz rad redovite radne skupine za škole čiji sudionici razmjenjuju iskustva i prakse kako bi potaknuli pozitivne promjene u cijeloj Uniji. Oni se dalje šire putem tečajeva za profesionalni razvoj i resursa na europskoj platformi za školsko obrazovanje. Do 2025. bit će djelatno 27 Akademija za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ koje će pružati potporu učiteljima na početku karijere i nakon toga. U organizaciji Komisije dodjeljuje se i godišnja Europska nagrada za inovativno poučavanje kojom se odaje priznanje učiteljskom radu i ulozi škola u društvu. Komisija je u veljači 2023. objavila vodič za razvoj nacionalnih okvira za karijeru učitelja i ravnatelja. Mreža Eurydice bavi se objašnjavanjem i usporedbom različitih europskih obrazovnih sustava. Ovo izvješće pruža komparativni pregled politika i mjera u obrazovnim sustavima 39 zemalja.