Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija 28. lipnja je iznijela dva prijedloga kojima se građanima i poduzetnicima jamči kontinuiran pristup i plaćanje novčanicama i kovanicama eura u cijelom europodručju te utvrđuje okvir za mogući novi digitalni oblik eura, koji bi Europska središnja banka u budućnosti mogla izdavati kao dopunu gotovini.

Euro je i dalje simbol jedinstva i snage Europe. Građani i poduzetnici u europodručju i izvan njega već više od dva desetljeća plaćaju kovanicama i novčanicama eura. Premda 60 % ispitanika želi zadržati mogućnost korištenja gotovine, sve više građana odlučuje se na digitalno plaćanje karticama i aplikacijama koje izdaju banke i druga digitalna i financijska poduzeća. Pandemija bolesti COVID-19 ubrzala je taj trend.

Za više informacija: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/novi-prijedlozi-o-koristenju-gotovine-i-utvrdivanju-okvira-za-digitalni-euro-2023-06-28_hr