Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija otvorila je poziv poduzećima, javnim upravama i drugim organizacijama da podnesu prijedloge za inovativna rješenja u području kibersigurnosti i prijave se za financiranje sredstvima Europske unije u okviru programa Digitalna Europa. Ova bespovratna sredstva u vrijednosti od 176,5 milijuna EUR uložit će se u poboljšanje alata i infrastruktura za pojačanu suradnju država članica i Komisije u području kibersigurnosti.

Cilj je poziva ojačati kibersigurnost infrastrukture 5G mreža podupiranjem sigurnih usluga i poboljšanjem sposobnosti testiranja i certificiranja tehnoloških rješenja i usluga. Odgovarajućim bespovratnim sredstvima poduprijet će se i provedba novih pravila o kibersigurnosti mrežnih i informacijskih sustava (Direktiva NIS2) u nacionalno zakonodavstvo, kao i kapacitet centara za sigurnosne operacije diljem EU-a za prikupljanje i razmjenu informacija o kiberincidentima. Cilj je pridonijeti jačanju otpornosti i kapaciteta Unije u području kibersigurnosti za zaštitu, otkrivanje, obranu i odvraćanje od kibernapada.

Pozivi su otvoreni do 15. veljače 2023. prijaviteljima iz država članica Europske unije, EFTA-e/EGP-a.