Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je objavila novi poziv u okviru aktivnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA) za sufinanciranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa (COFUND). S proračunom od 96,6 milijuna eura ovim će se pozivom sufinancirati programi doktorskog osposobljavanja i poslijedoktorskih stipendija vrhunske kvalitete. U okviru aktivnosti MSCA COFUND svaka vrsta organizacije, uključujući sveučilišta, istraživačke centre, poduzeća ili regionalna ili nacionalna tijela, može dobiti financijska sredstva za razvoj i podupiranje programa osposobljavanja koji mogu imati regionalnu, nacionalnu ili međunarodnu komponentu, kako bi se privukli međunarodni talenti i povećali istraživački i inovacijski kapaciteti.

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Iliana Ivanova izjavila je: Zahvaljujući ovoj inicijativi europske organizacije koje provode, financiraju ili podupiru istraživanja imaju izvrsnu priliku za sufinanciranje novih ili postojećih programa osposobljavanja, razvoja karijera i mobilnosti istraživača. To će biti od velike koristi za cjeloživotno učenje istraživača. Snažno ih potičemo da se prijave i privuku talente iz svih dijelova svijeta u svoju instituciju, regiju ili zemlju.

Odabranim projektima proširit će se najbolje prakse MSCA-a i poticati visokokvalitetno osposobljavanje i razvoj karijera izvrsnih istraživača koji provode istraživanja u širokom rasponu disciplina. Također omogućuju financiranim istraživačima da prošire mreže kontakata, razmjenjuju znanje kako bi provodili najsuvremenija istraživanja i potaknuli kreativnost i poduzetništvo. Cjeloživotno učenje jedan je od prioriteta Europske godine vještina 2023. koja je usmjerena na pomoć ljudima u stjecanju odgovarajućih vještina potrebnih za kvalitetna radna mjesta.

Više informacija o pozivu na podnošenje prijedloga COFUND 2023.: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-opens-eu966m-call-to-co-fund-doctoral-and-postdoctoral-programmes