Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Četvrti poziv European City Facility (EUCF) inicijative otvoren je do 30. rujna 2022. godine. Inicijativa EUCF pokrenuta je u okviru programa Horizon 2020 za podršku jedinicama lokalne samouprave u razvoju investicijskih dokumenata za ulaganja u održivu energiju.

Provedbom aktivnosti EUCF-a uključene jedinice lokalne samouprave jačaju svoje kapacitete za pripremu sličnih investicijskih podloga te uspostavljaju korisne kontakte s dionicima iz javnog i financijskog sektora. Cilj je podržati lokalne vlasti u razvoju investicijskih koncepata povezanih s provedbom aktivnosti utvrđenih u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima. Krajnji cilj EUCF-a je izgraditi značajan niz projekata za ulaganje u održivu energiju u gradovima i općinama u Europi.

EUCF financira razvoj investicijskog koncepta s fiksnom bespovratnom darovnicom od 60,000 eura. Otvoren je za sve jedinice lokalne samouprave, njihove grupe i lokalne javne subjekte koji okupljaju općine/lokalne vlasti iz država članica EU-a, država EEA-EFTA-e (Island, Lihtenštajn i Norveška) i Ujedinjenog Kraljevstva. Financiraju se aktivnosti kao što su (tehničke) studije izvedivosti, analize tržišta, analize dionika, pravne, ekonomske i financijske analize, analize rizika itd., a koje su potrebne za razvoj investicijskog koncepta.

Prijave se ocjenjuju na temelju 5 kriterija ocjenjivanja: 1. Veličina ulaganja; 2. Ušteda energije; 3. Upravljačka struktura; 4. Uključivanje dionika; 5. Usklađivanje s ciljevima EUCF-a.

Gradove i općine snažno se potiče da udruže snage i resurse te podnesu zajedničke prijave, kako bi se povećala ambicija prijave i povećale šanse za uspjeh. Popis potencijalnih prihvatljivih kandidata može se pronaći na web stranici EUCF-a. Cjelokupni postupak prijave sastoji se od dva glavna koraka: provjere prihvatljivosti i pune prijave.

EUCF pozivi organizirani su paralelno za tri geografske regije uključujući sve zemlje koje ispunjavaju uvjete (države članice EU-a, države EEA-EFTA-e Island, Lihtenštajn i Norveška te Ujedinjeno Kraljevstvo). Hrvatski prijavitelji spadaju pod kategoriju Srednja i istočna Europa, u okviru koje će se financirati izrada 22 investicijska koncepta s ukupnom potporom od 1,32 milijuna eura.

Dodatne informacije mogu se pronaći u Smjernicama za prijavitelje kao i u često postavljenim pitanjima, a za specifične upite moguće je kontaktirati EUCF Helpdesk ili nacionalnog stručnjaka, Regionalnu energetsku agenciju Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA). Za opće informacije i informativne aktivnosti zadužena je Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, koja je u suradnji si REGEA-om 22. lipnja organizirala informativni webinar za potencijalne prijavitelje na 4. EUCF poziv. Snimka webinara može se pogledati na stranicama Udruge gradova posvećenima vijestima o EUCF inicijativi.

Link za više informacija: https://www.eucityfacility.eu/calls/application-process.html