Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

NextGenerationEU je privremeni instrument EU-a za oporavak vrijedan 800 milijardi EUR, osmišljen kako bi podržao gospodarski oporavak nakon pandemije koronavirusa te potaknuo izgradnju zelenije, digitalnije i otpornije budućnosti.
Cilj je osnažiti i modernizirati različita područja gospodarstva, uključujući infrastrukturu, digitalizaciju, zdravstveni sustav, obnovljive izvore energije, istraživanje i inovacije te osigurati održivi razvoj i borbu protiv klimatskih promjena.
Ključni element inicijative NextGenEU je Mehanizam za oporavak i otpornost, koji pruža bespovratna sredstva i zajmove za podršku reformama i ulaganjima u državama članicama. Vrijednost mu je 723,8 milijardi EUR, a države članice moraju pripremiti planove za oporavak i otpornost kako bi primile sredstva, uz ocjenu Komisije o njihovoj provedbi.
Preostala sredstva iz NextGenerationEU dodjeljuju se državama članicama EU-a kroz programe poput REACT-EU, Obzor Europa, InvestEU, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Fond za pravednu tranziciju.
NextGenerationEU usko je povezan s dugoročnim proračunom EU-a za razdoblje 2021-2027 te će zajedno pružiti značajnu potporu za revitalizaciju gospodarstava i unapređenje europske konkurentnosti.