Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Komisija je 19. rujna donijela drugo godišnje izvješće o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, instrumenta reformi i ulaganja vrijednog 800 milijardi eura u središtu instrumenta NextGenerationEU.

U izvješću je opisan napredak ostvaren provedbom Mehanizma za oporavak i otpornost u područjima povećanja gospodarske i socijalne otpornosti država članica i provedbe plana REPowerEU, odgovora EU-a na poremećaje na globalnom energetskom tržištu uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu.

U njemu se ističu prednosti tog jedinstvenog instrumenta koji se temelji na uspješnosti, pri čemu je isplata sredstava EU-a uvjetovana postizanjem dogovorenih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti kojima se odgovara na posebne izazove i prioritete EU-a država članica. Izvješće pokazuje i da je ostvaren velik napredak u pogledu transparentnosti i zaštite financijskih interesa EU-a.

Države članice i svi relevantni dionici, zajedno s Europskim parlamentom i Vijećem, blisko su surađivali kako bi postigli te rezultate.

Daljnji koraci u provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost

Komisija je do 19. rujna zaprimila 34 zahtjeva za plaćanje iz 21 države članice i isplatila je 153,4 milijarde eura za provedbu dogovorenih ulaganja i reformi. Vijeće je već donijelo četiri revidirana plana, uključujući poglavlja o planu REPowerEU, a u Komisiji je u pripremi za ocjenjivanje 17 revidiranih planova.

U izvješću se iznose brojni primjeri načina na koji je financiranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost pridonijelo provedbi transformacijskih reformi i ulaganja. Ostvaren je velik napredak u ostvarivanju svih šest stupova politike Mehanizma za oporavak i otpornost. Na taj način Mehanizam za oporavak i otpornost pokreće pozitivne promjene u područjima kao što su klimatska i digitalna tranzicija, socijalno djelovanje, zdravstvena skrb te socioekonomska i institucionalna otpornost. Njezini učinci ne osjećaju se samo u svakoj državi članici, već se njima podupire gospodarska konvergencija te socijalna i teritorijalna kohezija u cijeloj Uniji.

Na primjer, više od 6 milijuna ljudi sudjelovalo je u obrazovanju i osposobljavanju koje se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, 1,4 milijuna poduzeća primilo je potporu, 5,8 milijuna ljudi imalo je koristi od mjera zaštite od katastrofa povezanih s klimatskim promjenama kao što su poplave i šumski požari, a zahvaljujući provedbi planova država članica za oporavak i otpornost potrošnja energije smanjena je za 22 milijuna megavata.

U kontekstu kontinuiranog napretka u uvođenju mjera koje se financiraju Mehanizmom za oporavak i otpornost Komisija je nastavila uspješno prikupljati sredstva na tržištima kapitala za financiranje Mehanizma, pri čemu je dosad izdano više od 44 milijarde eura zelenih obveznica instrumenta NextGenerationEU.

Za više informacija: https://croatia.representation.ec.europa.eu/news/nextgenerationeu-provedba-mehanizma-za-oporavak-i-otpornost-je-u-tijeku-2023-09-19_hr