Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pandemija koronavirusa pogodila nas je na različite načine, bilo da je utjecala na naše zdravstveno ili mentalno stanje, ili društveni život. Sad želimo izgraditi sigurniji i zdraviji EU i bolje se pripremiti za svaku buduću krizu. Instrumentom NextGenerationEU omogućit će se: 

· suradnja sa svim zemljama EU-a radi zaštite od prijetnji zdravlju

· veća ulaganja u istraživanje i inovacije za razvoj cjepiva i liječenja, ne samo novih bolesti kao što je COVID-19, već i raka

·modernizacija zdravstvenih sustava kako bi bolnice u svim zemljama EU-a imale bolji pristup novim tehnologijama i medicinskoj opremi

·sredstva za financiranje osposobljavanja europskih medicinskih i zdravstvenih djelatnika.

Zajedno možemo Europu učiniti zdravijim mjestom, što podrazumijeva i male, svakodnevne aktivnosti. Pravilna prehrana i redovita tjelovježba mogu uvelike poboljšati našu fizičku i mentalnu dobrobit. Zahvaljujući instrumentu NextGenerationEU spremni smo za stvaranje zdrave Europe. A vi? 

Za više informacija o NextGenerationEU: https://next-generation-eu.europa.eu/index_hr