Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Više od 50 % iznosa bit će namijenjeno modernizaciji, primjerice putem:

istraživanja i inovacija u okviru programa Obzor Europa
pravedne klimatske i digitalne tranzicije u okviru Fonda za pravednu tranziciju i programa Digitalna Europa te
pripravnosti, oporavka i otpornosti u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, sustava rescEU i novog zdravstvenog programa „EU za zdravlje”.
U paketu je posebna pozornost posvećena:

modernizaciji tradicionalnih politika kao što su kohezijska i zajednička poljoprivredna politika kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećao njihov doprinos prioritetima Unije
borbi protiv klimatskih promjena, u koju će se uložiti 30 % Unijinih sredstava, dosad najveći udio u proračunu EU-a
zaštiti bioraznolikosti i rodnoj ravnopravnosti.

Za više informacija: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_hr