Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Europska komisija je donijela neovisno ocijenjeni okvir za zelene obveznice, čime je korak bliže izdavanju zelenih obveznica vrijednih oko 250 milijardi eura, što je 30 % ukupnog izdanja u okviru instrumenta NextGenerationEU. Tim se okvirom ulagačima u zelene obveznice jamči da će se mobilizirana sredstva dodijeliti zelenim projektima i da će Komisija izvijestiti o njihovu učinku na okoliš.

S obzirom na to da je okvir donesen, Komisija planira prvo izdanje zelenih obveznica u listopadu, imajući u vidu tržišne uvjete.

Povjerenik za proračun i administraciju Johannes Hahn izjavio je: Unija namjerava do kraja 2026. izdati zelene obveznice u vrijednosti do 250 milijardi eura, čime ćemo postati najveći izdavatelj zelenih obveznica na svijetu. Time dokazujemo da smo predani održivosti te da održivo financiranje preuzima vodeći položaj u oporavku EU-a.

Komisija je 2021. revidirala i svoj plan financiranja oporavka te je potvrdila svoju namjeru da ove godine izda dugoročne obveznice u ukupnom iznosu od oko 80 milijardi eura, što će dopuniti desecima milijardi eura u kratkoročnim obveznicama EU-a.

Komisija će svoje kratkoročne obveznice EU-a nuditi isključivo na dražbama, a svoj bi dražbovni program trebala pokrenuti 15 rujna. Organizirat će dvije dražbe mjesečno za kratkoročne obveznice EU-a, prve i treće srijede u mjesecu. Na dražbama će se uz sindicirana izdanja trgovati i obveznicama. U skladu s danas objavljenim kalendarom izdanja, Komisija će općenito za svoje obveznice održavati jednu dražbu i jedno sindicirano izdanje mjesečno.

Povjerenik Johannes Hahn dodao je: Potvrda našeg izvornog plana financiranja za 2021. znak je izvrsnog planiranja i pripreme. Pokretanje dražbovne platforme još je jedna velika vijest kojom će se dodatno povećati privlačnost zaduživanja EU-a i trajno utjecati na tržišta kapitala EU-a.

Okvir za zelene obveznice instrumenta NextGenerationEU – inovativan potez

Aktualni okvir za zelene obveznice instrumenta NextGenerationEU izrađen je u skladu s tržišnim standardom za zelene obveznice, načelima zelenih obveznica Međunarodnog udruženja tržišta kapitala (ICMA). U skladu sa standardnom praksom, okvir je pregledao pružatelj mišljenja treće strane, Vigeo Eiris, dio grupacije Moody’s ESG Solutions, koji smatra da je okvir usklađen s načelima ICMA-e o zelenim obveznicama i širom strategijom EU-a za okoliš, socijalna pitanja i upravljanje te da će imati snažan učinak na održivost.

Okvir je u najvećoj mogućoj mjeri usklađen sa standardom za europske zelene obveznice. Komisija je u srpnju 2021. podnijela standardni prijedlog za zelene obveznice EU-a, nakon čega je uslijedio postupak suodlučivanja u Europskom parlamentu i Vijeću, nakon kojeg slijedi razdoblje provedbe prije stupanja na snagu. Ta usklađenost vidljiva je u činjenici da dio prihvatljivih ulaganja unutar Mehanizma za oporavak i otpornost, glavnog instrumenta za oporavak Europe, uključuje kriterije tehničke provjere iz taksonomije EU-a.

 Više pronađite ovdje.